Belastingdienst-1-578De laatste tijd is er veel ophef onder de oldtimer bezitters over de plannen van de regering om oldtimer jonger dan 40 jaar te gaan belasten. Zeker onder de Landrover rijders met een ex-leger Landrover die op diesel rijden, net als de mijne. Helaas is het voorstel om diesels van minder dan 40 jaar in de overgangsregeling op te nemen verworpen. Dus in plaats van een jaarlijkse bijdrage van 120 Euro mag ik vanaf 1 januari 2014 de volle mep, maar liefst ± 1368 Euro per jaar, aan wegenbelasting gaan betalen (berekend aan de hand van een berekening op de website van de belastingdienst. Dat is nogal wat, zeker voor mij als hobbyist.

Onderstaande mail verschaft enige duidelijkheid over de maatregel.

[color-box]Geachte heer/mevrouw,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u uw onvrede kenbaar maakt over de plannen om de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor oldtimers af te schaffen.

Met uw e-mail aan staatssecretaris Weekers hebt u inzicht gegeven in wat de veranderingen in de regeling voor oldtimers voor u betekenen. Gezien de grote hoeveelheid reacties die staatssecretaris Weekers op deze regeling heeft ontvangen, is het niet mogelijk deze allemaal binnen een redelijke termijn individueel te beantwoorden. Daarom is voor deze opzet van beantwoording gekozen. Hieronder treft u uitgebreide uitleg over aanleiding en aard van de nieuwe regeling voor oldtimers.

Staatssecretaris Weekers is zich zeer bewust wat de mogelijke afschaffing vrijstelling MRB voor oldtimers losmaakt. Hij heeft dan ook toegezegd, in een overleg volgend op zijn Kamerbrief van 15 april (zie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten- … imers.html), een ultieme poging te zullen doen om met de oldtimerbranche tot overeenstemming te komen teneinde het hobbymatig gebruik van rijdend cultureel erfgoed te ontzien.

In zijn Kamerbrief van 24 april (te vinden via http://www.rijksoverheid.nl/documenten- … imers.html) heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer een alternatief voor de afschaffing vrijstelling MRB voor oldtimers voorgelegd.

Belangrijk gegeven hierbij is dat de uitkomsten het resultaat zijn van intensief overleg met de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche, te weten de FEHAC, KNAC, FOCWA, ANWB, RAI en BOVAG. Er is een akkoord gesloten dat door de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche wordt gesteund. Dit alternatief ziet er als volgt uit.

Er geldt vanaf 1 januari 2014 vrijstelling van MRB voor alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder. Het betreft benzine-, diesel- en LPG-oldtimers, motorfietsen, bussen, vrachtauto’s en kampeerauto’s. Dit is de structurele regeling die ruim € 16 miljoen per jaar kost (optie 4 van de brief van 15 april jl.). Daarnaast komt er een adequate overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar zijn (datum eerste toelating vanaf 1973 tot en met 1987). Deze voertuigen komen in aanmerking voor een kwarttarief in de MRB met een maximum van € 120 (€ 30 per kwartaal) mits er in de maanden december, januari en februari niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. In de uitwerking van deze regeling zal hierbij worden meegewogen dat voor deze maanden een ontheffing kan worden aangevraagd in het geval het voertuig APK gekeurd moet worden.

Dit alternatief beoogt nog meer dan de alternatieven, genoemd in de brief van 15 april jl., de liefhebber te ontzien terwijl de meer milieubelastende, maar onder het huidige regime vrijgestelde veelrijder (voornamelijk diesel- en LPG-rijders) zijn vrijstelling verliest en MRB moet gaan betalen. Uitgangspunt bij de overgangsregeling is dat het dagelijks gebruik van oldtimers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het overgangsregime loopt af in het jaar 2028 (zodra de jaargang 1987 40 jaar is).

Voor uitgebreidere informatie verwijs ik u naar de hierboven genoemde brieven, alsook nadere informatie op www.rijksoverheid.nl. De oldtimerregeling wordt nader uitgewerkt en zal deel uitmaken van het Belastingplan 2014.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Namens deze,

R. Dolstra
Directeur Communicatie[/color-box]

Dus de staatskas moet gewoon weer gespekt worden en de Oldtimer rijder, met een oldtimer tussen de 26 en 40 jaar, is hiervan de dupe. En speciaal de diesel rijders.
Hieronder een bericht van de PvdA hierover…

[color-box]Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw bericht waarin u uw zorgen uit over de aanpassing van de MRB-belasting voor oldtimers.

De maatregel om oude, weinig energiezuinige en soms zeer vervuilende auto’s niet langer te faciliteren met een belastingvrijstelling maakt deel uit van het regeerakkoord. Dit mede om de import van dergelijke auto’s te ontmoedigen. Het zou niet getuigen van goed beleid als aan de ene kant vele honderden miljoenen euro’s worden vrijgemaakt om het Nederlandse autopark te vergroenen, als tegelijkertijd die milieuwinst weer wordt teniet gedaan door een algemene belastingvrijstelling voor auto’s ouder dan 26 jaar.

De regering en de fracties van PvdA en VVD hebben vorig jaar al ingezien dat het echte rijdende culturele erfgoed te zwaar getroffen zou worden. Vandaar dat in overleg met de oldtimerbranche het afschaffen van de MRB-vrijstelling is verzacht. Auto’s ouder dan 40 jaar behouden de volledige belastingvrijstelling en voor benzineauto’s ouder dan 26 jaar komt er een overgangsregeling. Wij begrijpen dat deze oplossing niet iedereen tevreden kan stellen. Een ruimere vrijstelling zou echter haaks staan op de vergroeningsagenda en een te groot gat slaan in de begroting. Er zijn miljoenen Nederlanders die ook een beperkt aantal kilometers rijden en die toch het volledige bedrag aan MRB betalen. Wij vinden het bereikte compromis billijk en verdedigbaar.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Voorlichting PvdA
Plein 2 | Postbus 20018 | 2500 EA Den Haag
Partij van de Arbeid | http://www.pvda.nl[/color-box]

Dus een vergroeningsmaatregel, om de vervuilende auto’s, zoals mijn Landrover, te weren. Hoe kan je het milieu aspect hiervoor gebruiken. En als we dan wegenbelasting betalen, wordt het millieu daar dan ineens schoner van? Het millieu is dan ook gewoon een slap excuus om ordinair geld binnen te harken, om de staatskas te spekken, niets meer en niets minder. Ik vind het een beetje kortzichtig van de PvdA.

Het voorstel ligt nu bij de eerste kamer, maar zolang de eerste kamer niet akkoord is is er nog hoop. Misschien kunnen we met z’n allen het tij nog keren. Vergeet daarom in ieder geval niet om de nieuwe petitie te tekenen: http://betereoldtimerregeling.petities.nl/

Alle beetjes helpen.