We zijn inmiddels al weer een maand verder en er is ook weinig meer aan de Laro gewerkt. De linker deurraam staat nog steeds in de loods om afgemaakt te worden. Ik ben er gewoonweg niet aan toegekomen.
De Laro heeft me tot nu toe nog niet in de steek gelaten. Het is starten – lopen. En op de weg houdt hij zich ook goed. Er zijn nog wel een aantal werkzaamheden die ik moet uitvoeren, zoals:
• Olie verversen
• Olie filter vervangen
• Olie versnellingsbak verversen
• Alle smeerpunten nalopen
• Kruiskoppelingen smeren
• Differentieel voor- en achteras controleren
• Fuseepenhuizen controleren
• Schilderwerk aan buiten- en binnenkant.